chlorine

(noun, inorg chem) (Cl2) chất chlorine không có trong tự nhiên, tuy nhiên luôn xuất hiện là hợp chất (như sodium chloride, còn được biết đến là muối mỏ). Chlorine được thâu hoạch bằng phương pháp điện phân và có phản ứng cao, và được dùng để sản xuất các hợp chất được chlorine hoá hoặc không chlorine hoá.
Công ty Wacker Chemie sử dụng năng lượng hoá học của chlorine để sản xuất ra số lượng lớn silicone, mà phần nhiều các chất này không có chứa chlorine, cũng như silicon tuyệt đối tinh chất thông qua các chất trung gian như chlorosilane và organochlorosilane
Hydrogen chloride, được giải phóng trong lúc chuyển đổi các chất trung giản thành sản phẩm cuối, sẽ được thâu hồi lại vào hệ thống sản xuất chlorine/vinyl chloride