clothing

(textile, noun) một thuật ngữ chung cho quần áo và các phụ kiện được sử dụng để che đậy cơ thể con người. Chúng ta phân biệt giữa quần áo phụ nữ, quần áo nam giới và quần áo trẻ em. Ngoài chức năng bảo vệ cơ thể con người trong mùa đông cũng như trong thời tiết mùa hè, quần áo còn là một thể hiện của sự trưởng thành văn hóa. Quần áo có thể được chia thành quần áo choàng, áo khoác ngoài và đồ lót. Thêm vào đó còn được chia theo quần áo mùa xuân, mùa hè, mùa thu và quần áo mùa đông, quần áo dân sự và đồng phục. Quần áo có thể bao gồm hai thành phần, nhiều thành phần cũng như các cách phối hợp khác nhau.