Địa Chỉ Văn Phòng Mới (Hohenstein VN)

Văn Phòng Hohenstein VN sẽ dời về địa chỉ mới từ ngày  29.03.2021

New Address of Hohenstein VN: 

Hohenstein VN 

Hẻm 45/2, Đường 160, Tăng Nhơn Phú A 

TP Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh