AATCC

(abbreviation) 1 American Association of Textile Chemists and Colorists. 2 Hiệp hội các nhà hoá học ngành dệt may và các nhà phối màu (AATCC) là một hiệp hội phi lợi nhuận chuyên cung cấp và phát triển các phương pháp kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu và là mạng lưới chuyên nghiệp cho các chuyên gia ngành dệt may trên toàn thế giới.

Hoạt động
AATCC đã phát triển hơn 200 phương pháp kiểm nghiệm liên quan đến ngành dệt may cũng như các quy trình đánh giá khác. Những phương pháp này được công bố hàng năm trong bảng hướng dẫn kỹ thuật của AATCC. AATCC cũng quản lý một số chức năng liên quan đến việc phát triển các phương pháp kiểm nghiệm của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) (AATCC là thư ký của ISO TC38 SC1 và SC2), thay mặt cho Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI ). AATCC cung cấp các lớp đào tạo các phương pháp kiểm nghiệm tại 11 địa điểm trên toàn cầu và các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng trong việc thực hiện các phương pháp kiểm nghiệm.
AATCC xuất bản một tạp chí, AATCC Review, bao gồm các bài nghiên cứu kỹ thuật, các nghiên cứu và thông tin cho chuyên gia ngành dệt may. Một bản tin hàng tháng được phân phối qua e-mail. Các ấn phẩm khác bao gồm sách, các đĩa CD đào tạo cũng như các hướng dẫn trực tuyến.
Hiệp hội thực hiện chương trình giáo dục như hội thảo, hội nghị, các hội nghị chuyên đề về nhiều khía cạnh của ngành dệt may. Các chương trình đào tạo chuyên môn cũng được thực hiện với sự tham gia của các viện kiểm nghiệm.
Hàng năm AATCC tuyên dương các thành viên xuất sắc và các cộng đồng dệt may lớn với một số giải thưởng, trong đó có huân chương Olney dành cho các thành tích xuất sắc trong ngành hóa học dệt may. Giải thưởng sáng chế Millson công nhận những đóng góp xuất sắc về công nghệ, giải thưởng Harold C. Chapin dành cho các dịch vụ tiêu biểu đối với AATCC và giải thưởng J. William Weaver Paper of the Year sẽ được phát cho các tác giả của các bài báo khoa học có qua hệ thống bình duyệt xuất sắc nhất được công bố trong AATCC Review của năm đó. Học sinh, sinh viên có thể tham gia các cuộc thi bao gồm nghiên cứu, thiết kế vải, hàng dệt may và thiết kế nguyên vật liệu.
AATCC Foundation Inc. được thành lập vào năm 1997, hoạt động độc lập trong việc thực hiện mục đích từ thiện của hội bằng cách cung cấp học bổng và tài trợ các nghiên cứu cho học sinh và sinh viên ngành dệt may cũng như các ngành liên quan.
AATCC hợp tác với các hiệp hội dệt may khác như Textile Institute (Vương quốc Anh), Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles (Argentina) và The China Textile Information Center (Trung Quốc). Cùng với đối tác tại Vương quốc Anh, the Society of Dyers and Colourists, AATCC duy trì tài liệu chỉ số màu quốc tế (Colour Index International), một cơ sở dữ liệu các sắc tố và thuốc nhuộm (www.aatcc.org)