acetate fibres in direct printing

(chem) sợi acetate trong in ấn trực tiếp,
ngày nay, vải acetate dệt thoi và dệt kim được in gần như chỉ với một số thuốc nhuộm phân tán được chọn lựa. Thuốc nhuộm ở dạng lỏng được ưa thích hơn vì sự đơn giản trong việc chuẩn bị mực in mà không cần phải hoà tan ra trước. Thuốc nhuộm phân tán được lựa chọn trên cơ sở của độ bóng, độ bền ánh sáng, độ bền màu ướt, độ bền thăng hoa và độ bền khi xử lý.

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn riêng biệt phụ thuộc vào loại sản phẩm và chất xơ. Công thức cơ bản của mực nhão dùng in  (1000 g): 1-150 g thuốc nhuộm phân tán, x gram nước, 500 g chất làm đặc (guar hoặc chất dẫn xuất từ đậu locust, dung dịch 9-12%), 0-50 g phụ gia ngưng kết. Urea, thiodiethylene glycol, glycerol esters và các dẫn xuất từ glycol được sử dụng với số lượng hạn chế làm phụ gia ngưng kết. Những chất bổ sung trên hỗ trợ việc ngưng kết, nhưng nếu quá nhiều có thể gây hư hỏng sợi. Rất thường, thuốc nhuộm cation được sử dụng để đạt được những tông màu xuất sắc. Chất lượng màu sắc sẽ được cải thiện bằng việc bổ sung thêm urea. Khi in với thuốc nhuộm cation và phân tán song song  trên cùng một mẫu thiết kế, việc cho thêm phụ gia anion vào thuốc nhuộm cation để đạt được kết tủa ở dạng phân tán mịn sẽ rất có lợi. Công đoạn ngưng kết mẫu in trên vải acetate, in bằng thuốc nhuộm phân tán và thuốc nhuộm cation, sẽ được thực hiện bằng cách hấp trong hơi nước bão hòa ở 102°C với thời gian từ 20-40 phút. Thuốc nhuộm acid và kim loại phức hợp cũng thường được sử dụng và trong trường hợp này việc ngưng kết mẫu in có thể đạt được mà không cần phải qua công đoạn hấp hơi,