Tiêu Chuẩn UV 801

Hàng dệt may rất phù hợp dùng bảo vệ chống lại tia cực tím. Chúng có thể cung cấp khả năng bảo vệ rất tốt chống lại bức xạ mặt trời nếu chúng ta dùng chất liệu cũng như ứng dụng cấu trúc phù hợp.


UV protection factor (UPF = Ultra violet Protection Factor) có thể đạt được cao hơn nhiều so với các sản phẩm chống nắng mạnh nhất (sun blocks)
Nhằm cung cấp cho khách hàng hệ số bảo vệ chống tia cực tím UPF đáng tin cậy, chúng ta cần phải tính đến các yêu cầu cụ thể đối với những sản phẩm dùng chống nắng.
Viện kiểm nghiệm Hohenstein là thành viên sáng lập của International Test Association for Applied Protection against UV Radiation, chịu trách nhiệm phát triển tiêu chuẩn UV 801. Khác với các phương pháp kiểm nghiệm quốc tế khác như AS/NZS (Australasian Standard 4399:1996), EN 13758-1:2007-3 (European Standard) và AATCC TM 183-2000 (American Standard), tiêu chuẩn UV 801 sẽ chú trọng cả đến các khía cạnh như kéo dãn vải, tẩm ướt và chất liệu bị lão hoá.
Do những điều kiện sử dụng này, hệ số bảo vệ chống nắng của quần áo hoặc các thiết bị dù che nắng, lều vân vân sẽ bị giảm đi rất nhiều. Để tránh tác động bất lợi cho người sử dụng, các chi tiết này cũng phải được thể hiện trong hệ số bảo vệ chống tia cực tím.
Dựa trên các phương pháp kiểm tra, quý vị có thể tối ưu hoá hệ số bảo vệ chống tia cực tím (UPF) cho các sản phẩm và có thể gắn nhãn UV 801 trên các sản phẩm được cung cấp ra thị trường. Quý vị có thể tham khảo các sản phẩm đã được kiểm và các nhà sản xuất tại đây