TPCPP – Cam kết bảo vệ môi trường

CAM KẾT về Bảo Vệ môi trường – Tất cả các mặt hàng được gọi là thân thiết với môi trường, kể cả hàng thủ công mỹ nghệ và hàng công nghiệp, sẽ được miễn thuế 0% nhập vào các nước CPTPP sau ngày 14 – 1 – 2019