Bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ OEKO-TEX®

Công ty có nhu cầu làm chứng chỉ OEKO-TEX® cho sản phẩm dệt may, có thể tải bộ hồ sơ xuống để tham khảo và thực hiện các bước sau đây: 

Bộ hồ sơ cấp chứng chỉ OEKO-TEX® bao gồm: 

 • Application (Trang 21-25 application để trống và điền vào file excel thay thế)
 •  Declaration of Conformity
 • Service contract (phần tô vàng)
 •  File Production.infosheet. (Lưu ý: tên thuốc nhuộm, hóa chất sử dụng phải chính xác với chứng từ mua hàng; nếu mua hàng qua công ty thương mại thì phải liệt kê đầy đủ)

Chứng chỉ có giá trị trong vòng 1 năm và sau mỗi năm sẽ được gia hạn tuỳ theo nhu cầu.

Về thời gian, kể từ khi nhận được mẫu và đầy đủ hồ sơ, 4-6 tuần sau đó Công ty sẽ nhận được chứng chỉ.

Quy Trình cấp chứng chỉ:

 1. Khách hàng điền thông tin vào hồ sơ + gủi kèm chứng từ mua hàng của các nhà cung cấp
 2. Viện kiểm nghiệm kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn lấy mẫu cho khách hàng
 3. Khách hàng chuẩn bị mẫu, sau đó gửi hồ sơ gốc có chữ ký, mẫu về văn phòng đại diện
 4. Sau 3-4 tuần, Viện kiểm nghiệm duyệt lại hồ sơ và xuất hóa đơn
 5. Khách hàng thanh toán
 6. Quá trình kiểm nghiệm mẫu trong vòng 2 tuần
 • Nếu tất cả các kết quả kiểm đều đạt, xuất chứng chỉ cho khách hàng. 
 • Nếu phát hiện chỉ tiêu không đạt, khách hàng gửi mẫu để tái kiểm.

Lưu ý: tất cả các nguyên phụ liệu mua của các nhà cung cấp được liệt kê trong hồ sơ PHẢI được sử dụng trong mẫu kiểm. đồng thời, cần phân biệt cụ thể chi tiết để thuận tiện cho việc tính chi phí.

Ngoài ra, để không phát sanh những chi phí không phù hợp, quý công ty nên làm việc trực tiếp với văn phòng và không nên làm qua một đơn vị thứ 3, do những đơn vị này không được đào tạo và không có chức năng tư vấn cho thể loại chứng chỉ này

std100_leather_application_02.2020_envi_HOHENSTEIN_HTTI (1)

conformity_01.2019_envi

production.Infosheet

HTTI.Vietnam.Service.Contract_update.2020

std100_Standard_02.2020_ende

2019_01_OEKO TEX _Terms_of_Use ToU_EN