Hop Thanh Company Limited

A2 Plot, Nguyen Duc Canh Industrial Park Thai Binh city, Thai Binh Province Vietnam Certified products, class 1 Polyester staple fibre (made of recycling and virgin products on the base of polyethylene terephthalate), colour white and raw white, slick, siliconised , partly finished with biological active product (Lurol AM-7) accepted by OEKO-TEX (R)

Choongnam Vietnam Textile Co. Ltd.

Nhon Trach 2 Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam Certified products, class 1: Raw yarn made of 100% cotton (provenance Ameriaca), cotton/polyester, polyester/cotton, 100% modal, cotton/modal, 100% lyocell (Tencel) , produced by using materials certified according to Oeko-Tex(R) Standard 100

Maxbond Company Limited

No 124 6th street, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan District Ho Chi Minh City, Vietnam Certified products, class 2: Woven interlining made of 100% cotton, woven and knitted interlinings made of polyester and polyamide/polyester, non-woven fusible and non-woven interlining made of polyester, in colours white, grey and black,; produced by using materials certified […]

brassiere

(noun, clothing) bra, nịt ngực, áo ngực hay cọc xê (phiên âm từ tiếng Pháp: soutien – xu chiêng), là một loại áo mặc bó sát vào người với hai cúp, túi để nâng, giữ ngực phụ nữ và được ràng bằng hai dây quàng qua vai. Áo có thể có các đặc tính như […]

Daluen (Viet Nam) Co.,Ltd.

Plant No. 4, Road 7A, Nhon Trach Industrial Zone II Dong Nai Province, VIETNAM Class 2 Oeko-Tex certified products: Knitted fabrics made of 100 polyester, polyester/elastane, 100% polyamide, polyamide/elastane, white, disperse, acid dyed and finished, including polyester in neon orange, produced by using materials certified according to STANDARD 100 by OEKO-TEX (R)

YAKJIN INTERTEX CO.,LTD

LOT E6, E8, G1, G2, G3-1, G4-1 MINH HUNG KOREA INDUESTRIAL PARK CHON THANH,  BINH PHUOC, VIETNAM Tel:  84-651-3645530~3 Class 2 Oeko-Tex certified products: Knitted fabrics made of 100% cotton, cotton/elastane, cotton/modal, cotton/modal/elastane, cotton/polyester, 100% modal, 100% viscose(rayon) and blends with elastane, white, reactive and disperse dyed and finished, produced by using materials certified according […]

Thai Binh Polyester Staple Fiber Joint Stock Company

No. 102, Area 3, Diem Dien Town Thai Thut District , Thai Binh Province, Vietnam Class 1 Oeko-Tex certified product: Polyester staple fiber (made of recycling and virgin products on the base of polyethylene terephthalate), colour white and raw white, dry, slick, siliconised and non-siliconised, partly finished with biological active product (Lurol AM-7) accepted by […]