Tuyển dụng sale and marketing staff, Nhân viên kinh doanh

Văn phòng Hohenstein VN có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh, quảng bá chứng chỉ, 
các dịch vụ kiểm nghiệm và kiểm tra sản phẩm hàng dệt may. 
Kinh nghiệm 3-5 năm trong lãnh vực cấp chứng chỉ, kiểm nghiệm và kiểm tra sản phẩm 
Lương bổng và các điều kiện liên quan:  từ 20 – 30 triệu VND và sẽ cụ thể trong quá trình phỏng vấn 
Làm việc tại Q9 (cũ) TP HCM
Xin email về: 
Hoặc điện thoại: 09779 63231