Chứng chỉ STeP thuộc OEKO-TEX (R)

STeP_Logo_RGB(1)-408x408-square
STeP thuộc OEKO-TEX® là một hệ thống chứng nhận độc lập dành cho các thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất dệt may và da thuộc. Chứng nhận có thể áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất ở tất cả các công đoạn chế biến có nhu cầu công bố chính sách của họ về môi trường về an toàn lao động, về trách nhiệm xã hội đến các bên liên quan (khách hàng, người tiêu dùng, các hiệp hội) một cách đáng tin cậy và minh bạch. Tất cả các công ty dệt may đều có thể được chứng nhận, ví dụ: nhà sản xuất sợi, nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt, nhuộm, in ấn, công ty hoàn tất, công ty sản xuất quần áo, nhà sản xuất xốp và nệm, bao gồm cả các các trung tâm hậu cần công nghệ. Trong ngành công nghiệp da thuộc, tất cả các quy trình đều có thể được chứng nhận, từ xưởng sơ chế đến xưởng thuộc da đến xưởng sản xuất quần áo da.

Tiêu chuẩn và chứng chỉ Quý Vị có thể tham khảo tại trang web của Hiệp Hội OEKO-TEX (https://www.oeko-tex.com/en/apply-here/step-by-oeko-tex)

Bên cạnh đó, tài liệu giới thiệu về STeP by OEKO-TEX®

HOH_OT_PPT_STeP_2020_EN

Kèm theo là tài liệu dùng chuẩn bị cho việc đánh giá theo chứng chỉSTeP by OEKO-TEX®

Chuẩn bị cho STeP và Oeko Tex

Certification process:
1. Application: customer fills in the online application form via https://my.oeko-tex.com/customer-portal/public/application/step/

Choose the institute you want to work with: (please select Hohenstein Textile Testing Institute GmbH und Co KG)

The quotation will be sent accordingly to the customer.
2. Assessment: customer proceeds with the online assessment tool.
3. Analysis of assessment: responsible Institute evaluates the assessment.
4. On-site audit: auditors verify data at premises.
5. Evaluation: auditors review all information, give support and ask for corrective (if any).
6. Certificate and final report: responsible Institute delivers final report and certificate to the customer.

2021 new regulations 

OEKO-TEX_New_Regulations_2021_STeP_EN