Hồ sơ cấp chứng chỉ Eco Passport

ECO PASSPORT của OEKO-TEX® là một hệ thống chứng nhận độc lập cho các loại hóa chất, thuốc nhuộm (mực in)  và chất phụ trợ được sử dụng trong ngành dệt và da thuộc. Trong một quy trình nhiều bước, những thành phần đơn lẻ trong sản phẩm hóa chất sẽ được phân tích xem có đáp ứng các yêu cầu của luật pháp và có gây hại cho sức khỏe con người hay không. Các thương hiệu lớn và cả các nhà sản xuất đều đánh giá ECO PASSPORT là chứng chỉ đáng tin cậy dành cho việc sản xuất da thuộc và lãnh vực dệt may bền vững.

Quy trình

  1. Sàng lọc hóa chất theo mã số CAS

Trong quá trình Kiểm tra Số CAS, trước tiên, chúng tôi so sánh các thành phần sản phẩm được người nộp đơn khai báo với danh sách các hóa chất bị cấm hoặc bị hạn chế trong ECO PASSPORT (RSL / MRSL) hoặc danh sách các ứng viên theo SVHC từ REACH.

  1. Phân tích

Trong bước thứ hai, hóa chất sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm. Điều này sẽ đảm bảo rằng các hóa chất được chứng nhận có thể được sử dụng trong sản xuất hàng dệt may, da thuộc bền vững đã được tối ưu hóa về mặt sinh thái cho con người.

  1. Tự đánh giá và kiểm tra xưởng, kho bãi sản xuất (tùy chọn)

Điều kiện làm việc, chính sách và việc quản lý môi trường cũng như chính sách an toàn hóa chất sẽ được kiểm tra thực tế. Bước đánh giá này sẽ do người nộp đơn tự quyết định xem có cần thực hiện hay không.

Lợi ích cho cho các thương hiệu và các nhà sản xuất hóa chất toàn cầu

Với chứng nhận độc lập, quý vị chứng minh được cách tiếp cận bền vững của quý vị với khách hàng trong việc chọn lựa nhà cung ứng và tạo cho họ có sự tin tưởng đối với sản phẩm của quý vị. ECO PASSPORT là một phương pháp tiếp cận toàn diện đối với hóa chất và là một trong những biện pháp tiên phong quý vị có thể áp dụng thể thực hiện chính sách “Hóa học xanh”.

Hãy đảm bảo rằng hóa chất dùng cho hàng dệt may của bạn không có chứa bất kỳ chất độc hại nào theo danh mục các chất bị hạn chế của TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX® và TIÊU CHUẨN DA THUỘC theo OEKO-TEX®, ở mức độ và nồng độ gây hại cho con người.

Mọi hóa chất có chứng nhận ECO PASSPORT có thể dùng để sản xuất hàng dệt may, da thuộc có chứng nhận TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX®

Hàng dệt may, da thuộc được sản xuất với hóa chất đã có chứng nhận ECO PASSPORT, sẽ được xem là đã được chứng nhận trước. Khi cấp chứng chỉ theo TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX® cho thể loại sản phẩm này, chi phí kiểm nghiệm sẽ giảm xuống nhiều và quy trình kiểm nghiệm sẽ ngắn gọn hơn

Quy trình cấp chứng chỉ bao gồm cả quy trình tự đáng giá và kiểm tra xưởng sản xuất thực tế, được công nhận bởi tổ chức ZDHC là Chỉ số tuân thủ MRSL cấp độ 3. Việc sàng lọc hóa chất theo mã số CAS và phân tích trong phòng thí nghiệm sẽ tương xứng với Mức Độ Phù Hợp cấp độ 1.  Thêm vào việc tự đánh giá nhưng không bao gồm việc kiểm tra xưởng thực tế sẽ tương xứng với Mức Độ Phù Hợp cấp độ 2.   

ZDHC Gateway và Ứng dụng BHive từ GoBlu hiện được dùng để công bố các sản phẩm đã được chứng nhận, bao gồm tất cả các chứng chỉ liên quan. 

* If a client achieves an ECO PASSPORT , he has to share this info to the ZDHC concern person who will enlist the chemical company in the ZDHC list. Once the ECO PASSPORT is available we will guide our customers for the registration process, which is free of charge. 

 


Hướng dẫn cụ thể về quy trình cấp chứng chỉ: 

1. Khách hàng điền thông tin vào hồ sơ + gủi kèm chứng từ mua hàng của các nhà cung cấp
2. Viện kiểm nghiệm kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn lấy mẫu cho khách hàng
3. Khách hàng chuẩn bị mẫu, sau đó gửi hồ sơ có chữ kí đóng dấu scan qua email để lấy mã đơn; bản cứng hồ sơ + mẫu về văn phòng đại diện (*)
4. Sau 3-4 tuần, Viện kiểm nghiệm duyệt lại hồ sơ và xuất hóa đơn
5. Khách hàng thanh toán
6. Quá trình kiểm nghiệm mẫu trong vòng 2 tuần
– Nếu tất cả các kết quả kiểm đều đạt, xuất chứng chỉ cho khách hàng.
– Nếu phát hiện chỉ tiêu không đạt, khách hàng gửi mẫu để tái kiểm. => (*) có thay đổi ở bước 3

2023 Eco Passport application and information to download