CAS Registry

(noun) Chemical Abstracts Service registry,
Bộ tiêu chuẩn thông tin về các chất hóa học
CAS registry (SM) có chứa hơn 102 triệu các chất hữu cơ đơn nhất cũng như các loại hóa chất vô cơ, chẳng hạn như các hợp kim, hợp chất phối hợp, khoáng chất, hỗn hợp, polymers và các chất muối và có chứa hơn 66 triệu dãy (trình tự), nhiều hơn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác thuộc thể loại này.
Khi chúng ta có nhu cầu nhận dạng một chất hóa học, chúng ta có thể dựa vào các nguồn đủ tiêu chuẩn cho các tên hóa học cũng như cấu trúc có trong CAS REGISTRY. Chúng ta có thể xác định chất đang quan tâm qua số CAS Registry Number®, được sử dụng chung chung để định danh một cách không thể nhầm lẫn các chất hóa học.
Chúng ta cũng có thể sử dụng CAS REGISTRY xác định:
– Tư liệu tham khảo liên quan đến các chất hóa học
– Các đặc tính trong thí nghiệm và dự đoán (độ sôi và độ nóng chảy, vv)
– Tên chỉ số CA (CA index names) và các từ đồng nghĩa
– Hiện có trên thị trường
– Phương pháp chuẩn bị
– Quang phổ
– Thông tin quản lý từ các nguồn quốc tế
Chúng ta có thể thâu thập thông tin cần thiết về hàng triệu chất hóa học trên toàn thế giới từ bộ sưu tập mới và đáng tin cậy nhất là CAS REGISTRY.
Nội dung
– Các chất được báo cáo trong tài liệu từ những năm 1800
– Cập nhật hàng ngày với khoảng 15.000 chất
– Thông tin về các loại hóa chất với các thông số thí nghiệm, dự đoán, trong đó có hơn 5,9 tỷ các đặc tính riêng, các thẻ dữ liệu và quang phổ
– Cơ sở dữ liệu CAS registry có chứa số liệu của một chất nhất định, được xác định bởi hệ thống Chemical Abstracts Service (CAS) Registry
– Số liệu của mỗi chất có chứa một số riêng biệt (CAS Registry Number). Số liệu có thể có cả tên chỉ số CA, tên đồng nghĩa, sơ đồ cấu trúc, hóa học lập thể, công thức phân tử, số liệu vòng, bảng thành phần hợp kim, protein và trình tự acid nucleic, thể loại của các polymer, số lượng tài liệu trong cơ sở dữ liệu CA/CAplus. Tất cả mọi số liệu này có thể xem và tìm trên STN. Tuy nhiên có một số chỉ có thể xem trong SciFinder