chlorotoluene

là một nhóm gồm ba hợp chất hóa học đồng phân. Các hóa chất (ortho-chlorotoluene, meta-chlorotoluene và para-chlorotoluene) bao gồm một vòng benzene được thay thế với một nguyên tử chlorine và một nhóm methyl.
Tính chất
Các đồng phân khác nhau ở vị trí của chlorine trên vòng benzene, nhưng chúng có cùng một công thức hóa học. Tất cả đều có điểm sôi rất giống nhau, nhưng p-chlorotoluene có điểm nóng chảy cao hơn nhiều do cấu trúc tinh thể chặt chẽ hơn.
1. O-chlorotoluene, CAS-No. 95-49-8, một chất lỏng không màu có mùi thơm. Đặc hơn nước và ít hòa tan trong nước. Hóa chất dễ bay hơi, có khả năng gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Phơi nhiễm sẽ có các triệu chứng như buồn ngủ, chóng mặt, sẽ gây tổn thương nội tạng nếu tình trạng phơi nhiễm bị lập đi lập lại. Gây độc hại môi trường nước và các loài thủy sinh vật.
2. M-chlorotoluene, CAS-No. 108-41-8, một chất lỏng không màu, không hòa tan trong nước. Hơi hóa chất kích ứng và có khả năng gây mê ở nồng độ cao, thường được dùm làm dung môi, các chất trung gian trong sản xuất thuốc nhuộm và các loại hóa chất khác
Hóa chất dễ bay hơi và độc hại nếu hít phải. Gây ô nhiễm môi trường lâu dài và rất độc hại với các loài thủy sinh vật
3. P-chlorotoluene, CAS-No. 106-43-4, một chất lỏng không màu với mùi đặc thù, hòa tan trong cồn và benzene.
Chất lỏng dễ cháy, gây dị ứng da, rất độc hại nếu hít phải. Hóa chất gây ô nhiễm môi trường lâu dài và có hại cho các loài thủy sinh vật